สมาชิกแบบลงทะเบียนทั่วไป | ขายดี

สมาชิกแบบลงทะเบียนทั่วไป

เมื่อ 24 ธ.ค. 2561 อ่าน 373 ครั้ง

สมาชิกแบบลงทะเบียนทั่วไป
Member is a General member register and through the data validation preliminary then the General membership through registration and inspection, then be able to post news myself, and news or announcements each item down data is the announcement data as said or each item will show up immediately without going through the review from the officials, anyhow, because the assume that you the member that posted the item, it has identity and is filed confirmed the information, then the member who post it can be responsible for declare a list of post like regular members will have to wait 1-6 hours to wait for the officer check the information announced on the web page best-selling case through the review and correct information fully and not to act. Used books online and the. Announcements information items that will appear on Google's system,and more. 
The advantages of membership in General is down, announced, without waiting for the check from the authorities.
Announced its entry into the information announced will show up on the website
Items posted after the officials checked on the page the show case through the Declaration, that item will show up on the online network, Internet and other media online, such as Google, or search from Google, when someone types search, straight or attunement to the words in the topic, your announcement it will be displayed 


Limitations of General members is each item posted to each list will not be able to edit the data after the announcement do the show on the site and you members have to log in every 7 days to update the data item, if no make up date announced news is said to be deleted, and close the show and cancel, respectively, the next

แปลเป็นภาษาไทย

สมาชิกแบบทั่วไป คือสมาชิกที่ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบข้อมูลในเบื่องต้นแล้วสมาชิกทั่วไปที่ผ่านการลงทะเบียนและตรวจสอบแล้วจะสามารถลงประกาศข่าวสารเองและข่าวสารหรือประกาศแต่ละรายการที่ลงข้อมูลเรียบร้อย ประกาศข้อมูลดั่งกล่าวหรือรายการแต่ละรายการจะแสดงขึ้นทันที่โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด เพราะถือว่าท่านสมาชิกนั้นๆที่ลงประกาศรายการนั้นได้แสดงตัวตนและยื่นยันข้อมูลแล้ว ท่านสมาชิกที่ลงประกาศนั้นสามารถรับผิดชอบต่อประกาศรายการที่ทำการลงประกาศแบบท่าสมาชิก ทั่วไปจะต้องรอ 1-6 ชั่วโมงในการรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลประกาศบนหน้าเว็ปไซต์ ขายดี ก่อน กรณีผ่านการตรวจสอบและถูกต้องข้อมูลครบและไม่ผิดต่อพรบ. การใช้สือออนไลน์ และ พรบ.การประกาศข่าวสารข้อมูลรายการนั้นๆจะปรากฎบนระบบ ของgoogle,และอื่นๆ มากมาย 

ข้อดีของการเป็นสมาชิกทั่วไป คือ                     ลงประกาศโดยไม่ต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่

 ประกาศรายการที่ลงข้อมูลครบถ้วนประกาศ จะแสดงทันที่บนเว็บไซต์

       รายการที่ลงประกาศหลังเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแล้วบนหน้าแสดงกรณีผ่าน ประ กาศรายการนั้นๆจะขึ้นแสดงบนระบออนไลน์ข่ายอินเตอร์เน็ตและสือออนไลน์ อทิเช่น  ระบบgoogle หรือ การค้นหาจากระบบgoogle เมื่อมีผู้พิมพ์ค้นหาตรงหรือไกล้คำในหัวข้อประกาศของท่าน ก็จะถูกแสดง 

ข้อจำกัดของสมาชิกทั่วไป  คือ รายการแต่ละรายการที่ได้ลงประกาศกาศไปแต่ละรายการ จะไม่สามารถเข้าแก้ไขข้อมูลได้หลังจากประกาศทำการแสดงบนเว็บไซต์ และท่านสมาชิกต้องเข้าระบบทุก7วันเพื่อทำการอัพเดตข้อมูลรายการนั้นๆด้วยตนเองหากไม่ทำการอัฟเดต ประกาศข่าวสารดั่งกล่าวจะถูกลบและปิดการแสดง และยกเลิกการแสดงตามลำดับต่อไป

ท่านสมารถสมัครสมาชิกทั่วไปได้ที่นี้คลิก

กลับสู่หมวดหมู่สินค้า

หน้าแรกของเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบสมาชิกทั่วไป

เพิ่มรายการประกาศ

สมัครสมาชิกแบบร้านค้าฟรีและทำการตลาดเลือกภาษาที่ท่านต้องการ
Web Hosting
Web Hosting
ป้ายโฆษณาพร้อมลิงค์ 900บาท
https: