สมาชิกแบบร้านค้าฟรีและโปรโมทโฆษณา | ขายดี

สมาชิกแบบร้านค้าฟรีและโปรโมทโฆษณา

เมื่อ 24 ธ.ค. 2561 อ่าน 270 ครั้ง

สมาชิกแบบร้านค้าฟรีและโปรโมทโฆษณา

สมาชิกแบบร้านค้าฟรีและโฆษณาโปรโมทเพิ่มยอดขายและป้ายโฆษณา คือสมาชิกที่ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบข้อมูลระดับปลอดภัยอีกทั้งยังผ่านการเป็นสมาชิกทั่วไปคัดกรองข้อมูลเบื่องต้นมาแล้ว1ขั้นตอน และได้ผ่านการลงทะเบียนและตรวจสอบแบบปลอดภัยมาแล้วอีก1ขั้นตอน ดั่งนั้นสมาชิกแบบร้านค้าฟรีจะสามารถลงประกาศข่าวสารเองและข่าวสารหรือประกาศแต่ละรายการที่ลงข้อมูลเรียบร้อย ประกาศข้อมูลดั่งกล่าวหรือรายการแต่ละรายการจะแสดงขึ้นทันที่โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด เพราะถือว่าท่านสมาชิกท่านนั้นๆได้ผ่านการฝากข้อมูลแสดงหลักฐานเอาไว้เพื่อเป็นการยื่นยันว่าข้อมูลที่ลงประกาศนั้นเป็นจริงและติดต่อผู้ประกาศได้ตามลิงค์เชื่อมต่อไปยัง เฟสบุ๊ค เพจ เว็บไซต์ line หรืออื่นๆ และแสดงถึงท่านสมาชิกร้านค้าที่ลงประกาศมีการรับรองต่อการใช้บริการและรับผิดชอบต่อประกาศรายการที่ทำการลงประกาศแบบท่านสมาชิกร้านค้าจะต้องรอ 1-6 ชั่วโมงเหมื่อนสมาชิกทั่วไป ประกาศแต่ละรายการจะใช้เวลารอ 1-2 ชั่วโมงในการรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลประกาศบนหน้าเว็ปไซต์ ขายดี ก่อน กรณีผ่านการตรวจสอบและถูกต้องข้อมูลครบและไม่ผิดต่อพรบ. การใช้สือออนไลน์ และ พรบ.การประกาศข่าวสารข้อมูลรายการนั้นๆจะปรากฎบนระบบ ของgoogle,และอื่นๆ มากมาย 

ข้อดีและข้อจำกัดสมาชิกแบบร้านค้า                      ลงประกาศโดยไม่ต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่

 ประกาศรายการที่ลงข้อมูลครบถ้วนประกาศ จะแสดงทันที่บนเว็บไซต์

       รายการที่ลงประกาศหลังเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแล้วบนหน้าแสดงกรณีผ่าน ประ กาศรายการนั้นๆจะขึ้นแสดงบนระบออนไลน์ข่ายอินเตอร์เน็ตและสือออนไลน์ อทิเช่น  ระบบgoogle หรือ การค้นหาจากระบบgoogle เมื่อมีผู้พิมพ์ค้นหาตรงหรือไกล้คำในหัวข้อประกาศของท่าน ก็จะถูกแสดง 

 รายการแต่ละรายการที่ได้ลงประกาศกาศไปแต่ละรายการ จะมีระบบควบคุมปรับลดเพิ่มรายการประกาศ หรือแก้ไขรายการประกาศได้และยังสามารถเข้าแก้ไขข้อมูลได้หลังจากประกาศทำการแสดงบนเว็บไซต์หรือบนระบบของgoogleและอื่นๆได้อีกด้วย และท่านสมาชิกไม่จำเป็นต้องเข้าระบบรายการประกาศทุกรายการหรือไม่จำเป็นต้องค่อยทำการอัพเดตข้อมูลรายการนั้นๆด้วยตนเองแต่ท่านสามารถตั้งค่าในระบบเครื่องมือในส่วนของระบบสมาชิกร้านค้าได้ ประกาศข่าวสารดั่งกล่าวจะถูกจัดการโดยอัตโนมัติจึงทำให้รายกาศประกาศไม่จำเป็นต้องอัพเดตทุกๆ7วัน รายการก็จะไม่ถูกลบและปิดการแสดง หากไม่มีการตั้งค่าแสดงเอาไว้หรือครบกำหนดระยะเวลาที่ตั้งเอาไม่เกิน3-7วัน รายการสินค้าของท่านสมาชิกร้านค้าก็จะปรับสถานะเป็นขายแล้ว และจะไม่แสดงบนเว็บไซต์หรือบนระบบอื่น แต่รายการประกาศนั้นจะไม่ถูกลบ ท่านสมาชิกร้านค้าสามารถเข้าระบบจัดการข้อมูลของท่านได้โดยเข้าค้นหารายการประกาศที่ขายแล้วและทำการกู้คืนสินค้าหรือรายการประกาศแต่รายรายการได้ด้วยระบบจัดการร้านค้าของท่านเอง และท่านยังสามารถลบหรือยกเลิกการแสดงได้ พร้อมยังมีระบบพูดคุยหรือสนทนาในระบบร้านค้าให้ท่านได้ใช้ในการตอบข้อสงสัยที่ทาง ท่านสมาชิกท่านอื่นสอบถามมาและได้ฝากข้อความสอบถามเอาไว้ในระบบร้านค้า ในหัวข้อ ข้อมูลการติดต่อ นั้นหมายถึงการสอบถามแบบกระทู้ใต้ประกาศของท่านข้อความดังกล่าวจะแสดงให้สมาชิกท่านอื่นๆเห็นทั้งหมด  หากท่านต้องการสอบถามแบบส่วนตัวไม่ต้องการให้สมาชิกท่านอื่นๆเห็น ท่านสมาชิกต้องเข้าในระบบสมาชิกก่อน ในระบบของท่านจะมีหัวข้อ PM ปรากฎขึ้น  หรือรูปไอคอน ข้อความสีเขียวเท่านั้น หมายถึงระบบการสนทนาแชทระบบข้อความการติดต่อสอบถามจากลูกค้าหรือผู้ที่สนใจ ถ้ากรณีรูปไอคอนข้อความเป็นสีน้ำเงิน นั้นหมายความว่า สำหรับต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ และขอความช่วยเหลื่ออื่นๆเพิ่มเติม ดั่งนั้นการเป็นสมาชิกแบบร้านค้าฟรี จะมีระบบจัดการต่างๆให้ใช้งานฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท่านควรเลือกในแพคเกจ ฟรีข้อแรกหรือข้อที่สองเท่านั้น ส่วนแพคเกจ ที่ สามและสี่เป็นแบบสมาชิกร้านค้าฟรีและต้องการใช้บริการป้ายโฆษณาและทำการโปรโมทเพิ่มยอดขาย แพคเกจดั่งกล่าวจะเสียค่าบริการ ท่านต้องการใช้ระบบสมาชิกร้านค้าฟรีควรสังเกตุและเลือก แพคเกจทดลอง60วันที่ข้อ1 เมื่อครบ60วันท่านยังต้องการใช้บริการต่อเนื่องฟรีระบบจะปรับเป็น แพจเกจที่สองโดยอัตโนมัติโดยจะมีอีเมล์แจ้งให้ท่านทราบ กรณีแพคเกจที่สอง คือ เป็นสมาชิกร้านค้าฟรีแบบผ่านระยะเวลา 60วัน หรือ2เดือน ท่านสมาชิกร้านค้าที่อยู่ในแพคเกจที่สองนี้ ก็ยังคงใช้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสินเหมื่อนเดิม แต่จะมีอายุการใช้งานเพียง 6-12เดือน ท่านต้องทำการยื่นยันการเข้าใช้งานในระบบ หากกรณีท่านไม่เข้าใช้งานระบบร้านค้าตามระยะเวลา 6-12 เดือน ระบบก็จะยกเลิกสมาชิกฟรีของท่านโดยอัตโนมัติอีกทั้งยังล็อกไม่ให้ท่านสามารถเข้าสมัครสมาชิกใหม่ได้อีก เว้นแต่จะกะทำการในระยะเวลาภายในกำหนดที่ระบบยังไม่ตัดลบข้อมูลของท่านออก แต่มิควรสมัครสมาชิกหลายร้านค้าเพราะอาจทำให้ระบบเกิดการรวบรวมข้อมูลที่ซ้ำหรือคล้องจองกันมาทับกันในข้อมุล ระบบร้านเดี่ยวกันจนเกิดการเออเรอจึงทำให้รายการประกาศของท่านไม่สามารถแสดงบนเว็บไซต์และไม่ผ่านการตรวจจนทำให้ไม่มีในการแสดงบนระบบข่ายอินเตอร์เน็ตอื่นๆ อทิเช่น google และอื่นๆ

สมัครสมาชิกแบบร้านค้าฟรีและทำการตลาด

เข้าสู้ระบบร้านค้าฟรี

ท่านสมารถสมัครสมาชิกทั่วไปได้ที่นี้คลิก

กลับสู่หมวดหมู่สินค้า

หน้าแรกของเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบสมาชิกทั่วไป

เพิ่มรายการประกาศ
เลือกภาษาที่ท่านต้องการ
Web Hosting
Web Hosting
ป้ายโฆษณาพร้อมลิงค์ 900บาท
https: